....................................................................................................................................................................

Ideą festiwalu jest prezentacja i popularyzacja sztuki na bilbordach jak i popularyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń na temat działań w przestrzeni publicznej, ikonosfery miasta i wizualnych aspektów kultury współczesnej.

Twórcom festiwalu przyświeca przekonanie, że sztuka pokazywana w przestrzeni miasta może być istotna dla współczesnego człowieka, gdyż jest doskonałym medium rezonansowym, które może wprowadzać umysł odbiorcy w drgania, wytrącać go z rutyny i ukazywać nowe tropy rzeczywistości.

Przyglądając się uważnie otaczającej rzeczywistości można dojść do smutnego wniosku, że współczesny człowiekzagubił się gdzieś w tym skomplikowanym mechanizmie jakim jest współczesna cywilizacja. Zgubił się, zatrzymał, zamarł .... ale każdy żywy organizm potrzebuje ruchu! Naszym zdaniem tym kołem zamachowym, które może wyrwać nasz gatunek z odrętwienia może być sztuka.

Sztuka, która poRUSZa.

...............................................................................................................................

W ramach festiwalu są pokazywane prace artystów na bilbordach, odbywają się spotkania z artystami, kuratorami i teoretykami zajmującymi się namysłem nad współczesną kulturą i wizualnością, prezentowane są projekty i dokumentacje działań w przestrzeni publicznej.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2008.

Jednym z założenień festiwalu jest stworzenie miejsca, w którym w swobodnej atmosferze przepięknego starego miasta Torunia będzie można podzielić się wiedzą i wymienić doświadczeniami na temat działań w sferze wizualnej. Ponieważ na świecie jak i w Polsce coraz popularniejsze stają sie działania artystyczne w przestrzeniach publicznych, chcielibyśmy by nasz festiwal stał się pewnym przekaźnikiem nowych idei, polem eksperymentalnych działań, inspiracji jak i łącznikiem między różnymi projektami i formami "zewnętrznej ekspresji".

Pomysłodawcami i organizatorami festiwalu są Galeria Rusz i Fundacja Rusz.